2013-2015 Beauty Vibes. Powered by Blogger.

Monthly Roundup: January 2016

 
EN You know that feeling then the year passes and you're like wut, where did the year go?? So, in 2016 I decided to write monthly roundups of what I've been doing that month. A lot of bloggers are doing this, for example Kotryna from KotrynaBass does weekly roundups and Suzie from HelloOctober does the life lately posts. I just though that this would be a great idea. And here I start with January:

New Year. I wasn't sure if I should leave this feast in December or treat it as a part of January. Well, as you can see, I decided on the latter. Anyway, I wasn't doing much this year. I just went to my boyfriends place and we watched Star Wars and the Hobbit, drank hot wine, chatted and watched fireworks. I know that's not much of a celebration but I enjoyed it that way.

Exams. Yep, this word can roundup the whole month. I don't know how it is in other countries, but in Lithuania we take exams for the university in January and in June. They're called the 'exam sessions'. I had 4 exams so it wasn't too bad (I will have 7 next semester) but it was still exhausting. I even tried the famous students' tactic well known as 'will you be able to learn the whole semester in one day / night?'. Well, I did. I sat from 10 a.m. to 2 a.m. and I passed that exam. Hooray!

Cinema. I went to see two movies this month. One was 'By the Sea' with Angelina Jolie and Brad Pitt and it was absolutely stunning, I loved it. The performance, the actors of course, the views, the aesthethics in general... And the other one was 'Some Like It Hot' with Marilyn Monroe, which I went to see with my roommates. Oh God, we seriously laughed our asses off! It was so funny, I can't even describe it. Would recommend to see both movies.
___________________________________________________________________________________

LT Žinote tą jausmą, kai praeina visi metai, atsigręži atgal ir galvoje kirba vienintelis klausimas - kur tie metai dingo?? Būtent kad išvengčiau šio klausimo 2016 nusprendžiau tinklaraštyje fiksuoti savo mėnesio veiklas, rašyti apibendrinimus. Nemažai tinklaraštininkių užsiima tokiais dalykais, pavyzdžiui, Kotryna iš KotrynaBass rašo savaitės apžvalgas, o Suzie iš HelloOctober mėgsta "Gyvenimas pastaruoju metu" įrašus. Taigi, pamaniau, kad tai būtų visai nebloga idėja pradedant nuo sausio:

Naujieji metai. Nebuvau tikra, ar palikti šią šventę gruodžiui ar vis tik laikyti kaip sausio dalį. Na, kaip matote, galiausiai apsistojau ties antru variantu, nors, tiesą sakant, ir taip per Naujuosius nieko labai neveikiau. Tiesiog ramiai leidome laiką su vaikinu, žiūrėjom Žvaigždžių Karus ir Hobitą, gėrėme karštą vyną, plepėjom ir stebėjom fejerverkus. Ramiai - bet man taip patinka.

Sesija. Taip, šis vienas žodis gali apibūdinti visą sausį. Nors savo pirmąją sesiją teturėjau 4 egzaminus, o tai lyg ir nėra taip blogai (kitą semestrą turėsiu 7...), vis tik gerokai pavargau. Netgi spėjau išmėginti garsiąją studentų taktiką, plačiau žinomą kaip "Ar sugebėsi išmokti visą semestrą per vieną dieną / naktį?". Žargoniškai kalbant, varkė paėjo - 16 valandų nuo 10h ryto iki 2h nakties ir egzaminas išlaikytas visai neblogai. Valio!

Kinas. Šį mėnesį pavyko du kartus nueiti į kiną. Labai pamėgau tuos nekomercinius kino teatrus (Vilniuje "Skalviją" ir "Pasaką", Kaune - "Romuvą"). Pirmas matytas filmas buvo "Prie jūros" su Angelina Jolie ir Brad'u Pitt'u ir jis buvo absoliučiai fantastiškas. Kažkas tarp Holivudo ir tradicinių Europietiškų filmų. Patiko viskas - vaidyba, aktoriai (žinoma), vaizdai, išpildyta estetika... Kitas filmas buvo "Džiaze tik merginos" su Marilyn Monroe, kurį keliavome žiūrėti su dviejomis kambario draugėmis. Sakau visiškai nuoširdžiai - seniai nebuvau tiek juokusis! Labai nemėgstu tų visų šiuolaikinių komedijų, kaip, pavyzdžiui, "Pagirios Las Vegase" ar pan., tad tokia klasika buvo tikra atgaiva ir buvo taip juokinga, kad negaliu net nupasakoti. Rekomenduoju abu filmus!


EN Books. As I mentioned in my 2016 resolutions, I try to read more (40 books is the goal). I'd read Jane Austen's 'Pride and Prejudice' (love love love, and have you seen the movie???), Harry Potter and the Sorcerer's Stone for the hundred time (I just enjoy it, okay?), Christian Dior's biography, Plato's Lysis and started Dante Alighieri's 'The Divine Comedy'. 

Holidays. After exams I had (and still having until the 4th of February) a few weeks of holidays. Actually, there's not much to tell. I just met my friends (enjoyed the meetings quite a bit and had a lovely time), read a lot, watched TV shows and been working on my blog. I've also been to my old high-school and caught up with classmates and teachers - it was really fun!

A trip. During the holidays I also went to see one my dearest friends, who lives in a small town called Ukmerge. We had such a grand time, laughed and explored the city. We drank hot wine and watches some movies that are nominated for Oscars this year and then tried on some of my friend's grandmother's old fashioned dresses. 

Imagine Dragons. Yesss, Imagine Dragons came to Lithuania on 31th of January! Their concert was a total blast. I went there with le boyfriend and both us still can't normally speak because we sang so loudly and gave to those songs everything we had. And oh boy, when the band played Radioactive I thought I would loose my mind. It was the first Imagine Dragons song that I've heard and I love this to this day. Anyway, this concert was the perfect ending of January - I can't wait to know what February will bring!
___________________________________________________________________________________

LT Knygos. Kaip minėjau savo 2016 pasižadėjimuose, šiemet norėčiau daugiau skaityti (tikslas - 40 knygų). Šį mėnesį perskaičiau Jane Austen ,,Puikybė ir prietarai" (myliu myliu ir labai myliu + ar matėte filmą???), "Haris Poteris ir Išminties akmuo" kokį šimtąjį kartą (man tiesiog patinka), Christian'o Dior'o biografiją, Platono "Lisidas, arba Apie draugystę" iiir pradėjau Dantės Aligierio "Dieviškąją Komediją".

Atostogos. Po sesijos, žinoma, sekė poros savaičių atostogos (kurios vis dar tęsiasi iki vasario 4 d.). Jei nuoširdžiai, tai tiesiog tinginiavau. Buvau susitikusi su draugėmis, daug skaičiau, dariau serialų maratonus ir dirbau ties tinklaraščiu. Žodžiu, tiesiog ilsėjausi. Taip pat buvau mokyklos susitikime, paplepėjau su buvusiais klasės draugais, aplankiau mokytojus - nostalgijos šiai įstaigai nejaučiu, bet buvo smagu!

Kelionė. Per atostogas taip pat aplankiau vieną savo brangiausių draugių, kuri gyvena Ukmergėje. Niekada normaliai nesu buvusi šiame mieste, bet laiką praleidau labai smagiai - kartu su drauge apėjome visą miestą, sugebėjome tikrąją to žodžio prasme nusiridenti nuo piliakalnio, daug juokėmės, gėrėm karštą vyną ir žiūrėjom filmus, kurie šiemet yra nominuoti Oskarams. Negana to, po to dar išsimatavom draugės močiutės senas vintažines sukneles.

Imagine Dragons. Taaaip, manau visi girdėjote, kad sausio 31 dieną Imagine Dragons buvo Lietuvoje! Trumpai tariant, visus ištaškė, visi išsitaškėm na ir va tiek. O jei rimtai, tai aš čia kalbėjau visiškai rimtai, nes koncertas buvo labai geras - pasiilgau būti minios dalimi ir rėkti visa gerkle. Dar, kai užgrojo Radioactive, mano pirmą jų išgirstą ir iki šio mėgstamiausią dainą, tai išvis galvojau, kad truputį stogas pavažiuos. Ir šis koncertas užbaigė nuostabų sausio mėnesį. Lauksiu, ką atneš vasaris!

No comments