2013-2015 Beauty Vibes. Powered by Blogger.

2016 Resolutions


EN: Many people say that it's a silly thing to do - to make New Year's resolutions that is. After all, after a week we loose our gym membership cards and still watch TV shows before finals, so what's the point? Yet I wish to do my resolutions and my promises this year and not for the world but just for myself. I tried to keep the list short. List just the most important things, things which I really want to happen. Which I can do. And I will! So, this year I promise:
  1. To take my time. Usually I do, but people seem to just can't stop hurrying me wherever I go. That's why this year I decided not to let people make influence to me on this matter. I have a habit of walking slowly around the Vilnius old town, pointing to various windows for the hundred time and shouting "I want to live there!", and so in 2016 I want to encourage little things like this.
  2. Read. Well, of course normally I read (I think I can call myself a book worm) yet I want to read even more. I feel guilty in front of myself when I look at those 50 books that I wanted to read but I read only 27 in 2015... Anyway, in November I also decided to purchase a book once a month to my future personal library. Or maybe two books. You can't buy too many books, can you? So yeah. And I'm not planning on stopping this year.
  3. Write. Another hobby of mine which I abandoned and feel guilty about. I want to write everything and everywhere - poems on napkins in cafes, novels in stunning gardens, novelettes in libraries, a diary in my bed.
  4. Travel. Somewhere. To Greece, to the other side of a corridor, to a forest, to Riga, to a difference street than usual. I want to see more, more everything, more of the world. Always not enough, isn't it. I also want to go to art shows, concerts, theater, opera, ballet - I want to leave to another world.
  5. And finally, the most materialistic and down to Earth wish is to... do some changes in my makeup bag. But you'll hear more about that later. :)
And how about you? Did you write down any resolutions, goals, plans or promises? Tell me, please!
_____________________________________________________________________________________

LT: Daugelis sako, kad gana kvailas tas dalykas, tas kasmetinis pažadų davimas Naujųjų metų išvakarėse - vis tiek už savaitės pametame sporto klubo abonimentą ir žiūrime serialą prieš sesiją. Vis dėlto norisi ką nors pažadėti ir pažadėti ne pasauliui, o sau. Bandžiau neišsiplėsti. Surašyti dalykus tik kurių labai labai noriu. Kuriuos galiu padaryti. Ir padarysiu! Tad šiais metais aš pasižadu:
  1. Neskubėti. Paprastai ir neskubu, tačiau žmonės nesiliauja manęs skubinti. Taigi, pasižadu neleisti jiems daryti man įtakos šiuo klausimu. Kad galėčiau toliau neskubriai žingsniuoti Vilniaus senamiesčio gatvėmis ir turbūt šimtąjį kartą parodyti į kokios nors palėpės stoglangį bei sušukti "Va čia irgi noriu gyventi!".
  2. Skaityti. Ir šiaip skaitau, bet noriu skaityti daugiau. Jaučiuosi nusikaltusi pati sau, kai iš užsibrėžtų 50 knygų per metus šiemet į mane žiūri perskaitytos tik 27. Dar lapkritį pradėjau pirkti knygas, nuosavas, į savo kada nors būsiančią ateities biblioteką. Kas mėnesį po vieną. Ar po dvi. Juk nebus per daug. Tai va. Reikės nesustoti šiemet.
  3. Rašyti. Dar vienas pomėgis, kurį esu apleidusi ir dėl kurio taip pat jaučiuosi kalta. Rašyti visur ir viską - eilėraščius kavinėse ant nosinių, palaidus romanų puslapius Bernardinų sode, noveles VU Centrinių rūmų bibliotekoje, dienorašį lovoje.
  4. Keliauti. Kur nors. Į Graikiją, į kitą koridoriaus pusę, į mišką, į Rygą, į kitą gatvę nei įprastai. Noriu pamatyti daugiau, daugiau visko, daugiau pasaulio. Negana juk. Dar keliauti į parodas, į koncertus, teatrą, operą, baletą - iškeliauti į kitą pasaulį.
  5. Ir galiausiai, žemiškiausias ir materialistiškiausias noras... padaryti šiokius tokius pakitimus savo kosmetikos krepšelyje. Tačiau daugiau apie tai - kitame įraše. :)
Na, o gal ir jūs šiemet turite kokių nors tikslų, planų, siekių ir pažadų? Papasakokit!

No comments