GREEN LIKE THE FOREST

2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis


EN: To me from all colored contact lenses the most unnatural ones always seemed the blue and the green ones. Too bright, too provocative, almost even vulgar, I would say. But recently I've seen a few beautiful versions of blue contact lenses, so I wondered if there were anything similar in the green color category. Fortunately, gerilesiai.lt provided me with an opportunity to try out EyeSmile contact lenses in Ever Green from the Enhanced Colors series.

I don't have many new observations about the lenses themselves (you can find a review about black EyeSmile lenses here) - comfortable, last a month, doesn't cause that mist in the eyes and it's easy to put in / out them in / from the eyes and to take care of the lenses as well. I was also sent the EyeSmile BioCare All-in-One solution to clean the lenses. To be honest, I didn't notice a big difference between using this solution and the one I used before, so I can't say that it's somehow better or worse. I just think that it's worth to invest in this solution as well as in others.
___________________________________________________________________________________

LT:  Iš visų spalvotų kontaktinių lęšių patys nenatūraliausi man visada atrodė mėlyni ir žali. Tokie per ryškūs, per daug iššaukiantys, netgi, sakyčiau, beveik vulgarūs. Tačiau pastaruoju metu teko pamatyti itin gražių mėlynų lęšių variantų, todėl susidomėjau, ar būtų galima rasti ką nors panašaus ir žalios spalvos kategorijoje. Laimei, gerilesiai.lt leido išbandyti EyeSmile lęšius "Ever Green" iš Enhanced Colors serijos (beje, šios serijos lęšiams dabar taikoma nuolaida!).

Dėl pačių lęšių nieko naujo pridurti negaliu (apie juodus EyeSmile lęšius apžvalga čia) - patogūs, galima naudoti mėnesį, nesukelia miglos akyse, lengva išimti, įdėti ir prižiūrėti. Vienu žodžiu, esu patenkinta, ir padariau išvadą, kad EyeSmile firmos spalvoti lęšiai yra kol kas geriausi iš bandytų. Kartu gavau ir EyeSmile BioCare All-in-One skystį lęšiams prižiūrėti. Iš tikrųjų didelio skirtumo tarp anksčiau naudoto tirpalo ir šio nepajaučiau, bet negaliu tvirtinti, kad jis yra kažkuo blogesnis, kaip ir geresnis. Į šį skysti vertą investuoti lygiai taip pat.


EN: Talking about the color, the result was softer than I've skeptically expected. Of course, like all colored circle lenses they are hollow, but as my natural eye color is green, everything blends together nicely. The gaze looks really delicate and there are no traces of those creepy green cat eyes that, in my opinion, are just awful. Just a charming greenery, a tiny bit brighter than usual.

So, maybe the result wasn't ideal but you (and I) have to admit that the lenses makers improved a lot and now the colors, especially blue and green, look sooo much better than a few years ago. Do I recommend it? Yes! Actually, I would recommend these lenses in all colors, because it's fun to experiment with appearance - sometimes to find the new "me", sometimes to pretend to be someone else and maybe sometimes to just accentuate yourself the way you are.
___________________________________________________________________________________

LT: Kalbant apie spalvą, rezultatas buvo kur kas švelnesnis nei skeptiškai tikėjausi. Žinoma, kaip ir visi spalvoti lęšiai, šie yra tuščiaviduriai, tačiau, kadangi mano natūrali akių spalva ir yra žalia, jie puikiai susilieja. Žvilgsnis tikrai atrodo pakankamai neiššaukiantis - jokių baisių katės akių, darkančių visą išvaizdą, o tik žaviai pabrėžta žaluma, kiek ryškesnė nei įprastai.

Taigi, rezultatas gal ir nėra visiškai idealus, bet pripažįstu, kad gamintojai tikrai patobulėjo ir dabartiniai spalvoti lęšiai, ypač mėlyni ir žali, atrodo kur kas geriau nei prieš keletą metų. Ar rekomenduoju? Taip! Iš tikrųjų rekomenduoju visų spalvų ir visokius lęšius, nes smagu eksperimentuoti su savo išvaizda - kartais atrasti naująjį "aš", kartais pabūti kuo nors kitu, o kartais tiesiog truputį paryškinti prigimtį.

Rašyti komentarą

© vinilina. Design by FCD.