CARA (BUT NOT DELEVINGNE)

2015 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis


EN: Usually if people decide to purchase circle lenses, they choose colors that are given to us naturally by the Mother Nature - blue, brown, green or grey. But I consider myself quite a frantic gal, so when klenspop.com let me choose two pair of lenses (I wrote about the first ones Bunny Color Brown here), I decided to try the Cara Violet - purple lenses.
___________________________________________________________________________________

LT: Paprastai, jei jau žmonės nusprendžia išbandyti spalvotus kontaktinius lęšius, jie renkasi motinos gamtos suteiktas ir žinomas spalvas - mėlyną, rudą, žalią arba pilką. Tačiau aš laikau save gana drąsia mergiote, ir, kai klenspop.com leido išsirinkti dvejas poras linzių, be jau aprašytų Bunny Color Brown dar nusprendžiau išbandyti ir Cara Violet - violetinės spalvos lęšius.


EN: As I've mentioned in my older post, the product came after a month, safely and neatly packaged. The lenses were put into a playful anime style box, into two mini bottles. I also found a lense case and a pair of tweezers (plus point to the question of hygiene).
___________________________________________________________________________________

LT: Kaip jau minėjau ankstesniame įraše, produktas atėjo per mėnesį, saugiai ir tvirtai supakuotas. Lęšiai buvo įdėti į žaismingą anime stiliaus dėžutę, į du mini buteliukus. Dar buvo pridėtas dėklas bei mažas pincetas (pliusas higienos klausimu).


EN: The color as you can see from the photos isn't very traditional but the purple is quite dark, so it doesn't pop very much. On the other hand, it does give that extra charm to the eyes. Some people may choose these lenses for nighttime, but I like to wear them in the daytime as well - people do notice the difference and I have received several compliments. Another thing that looks nice is dark purple eyeshadows, because they make the eyes really stand out. The only minus of these lenses is that they're hollow (although that's the case with almost every circle lenses) and you can see a bit of your natural eyes' color peeking through. But, if you look from a few meters away you won't notice the difference.
___________________________________________________________________________________

LT: Spalva, kaip jau ir patys matote iš nuotraukų, tikrai netradicinė, tačiau tas violetinumas gana tamsus ir labai akies nerėžia. Kitą vertus, įvaizdžiui tikrai suteikia tam tikro šarmo. Galbūt kai kas šiuos lęšius rinktųsi tik vakarui, bet aš mielai išeinu su jais ir dieną - žmonės tikrai atkreipia dėmesį ir esu sulaukusi komplimentų. Dar itin gražiai atrodo priderinti tamsiai violetiniai šešėliai, kurie paryškina žvilgsnį. Galbūt vienintelis minusas, tai, kad lęšiai yra tuščiaviduriai (nors, vėlgi - tai gana įprasta spalvotoms linzėms) ir matosi dalis tikrosios akies spalvos. Tačiau žvelgiant iš toliau tai nelabai matoma, tad pergyventi neverta.


EN: Actually, I don't even know what else I could say - you see the result yourselves and if it's pretty or not, everyone has to decide individually. I, personally, am happy with the effect and the lenses are very comfortable to wear. I wouldn't recommend to wear them longer than for 6-8 hours, though. I don't feel any discomfort but my eyes start to get red and I think that you shouldn't joke with your eyesight. But if you stick to the time limit and are hygienic, everything should be fine.
___________________________________________________________________________________

LT: Iš tikro net nežinau ką dar pridurti - rezultatą matote patys ir čia jau kiekvienam asmeniškai spręsti, gražu ar ne, bet man efektas patinka. Nešiojasi lęšiai taip pat patogiai, bet ilgiau nei 6-8h dėvėti nepatarčiau. Diskomforto nesijaučia, tačiau po tokio laiko akys pradeda rausti, na, o su regėjimu geriau nejuokauti. Tačiau laikantis laiko limito bei tinkamų higienos reikalavimų viskas tikrai gerai. 

3 komentarai

© vinilina. Design by FCD.