2013-2015 Beauty Vibes. Powered by Blogger.

PHOTO DIARY: EGYPT #3


EN: And here is the last post about my trip! Of course, as the day passed we had to stop for lunch. The only picture I managed to take from it lays in my instagram (right here) but I think you can get the overall impression that the traditional Egyptian eating places are very simple yet cozy and chilled. I won't even start explaining what I had for lunch, because yeah, they tried to explain it to me but I didn't understand very much. The only thing I can say is that the food was delicious and I recommend traditional Egyptian meals for sure!

I would also like to say a word about our guide, which really impressed me. I mentioned that me and my family often organize the trips by ourselves (I kinda hate all those travel agencies), so usually I or my mom work as guides, but it's nonetheless entertaining and informative. That's why by being capable of gathering useful information myself I always looked skeptically to professional guides. But ours was really great and not only he was an intelligent Egyptologist and provided us with loads of interesting information but was chatting with us about casual daily stuff as well. I also very much admired his English knowledge because while his Arabic accent was really strong yet his vocabulary, fluency and sentence construction could be easily envied by any non-native English speaker.
___________________________________________________________________________________

LT: Štai ir paskutinis įrašas apie mano kelionę! Taigi, jai įpusėjus, žinoma, sustojome pavalgyti. Vienintelė iš pietų padaryta nuotrauka tėra mano instagram paskyroje (štai čia), bet, manau, galite susidaryti vaizdą, kad tradicinės egiptietiškos valgymo vietos yra labai paprastos, bet jaukios ir atpalaiduojančios. Net nesiimsiu pasakoti, ką valgėme, nes nors ir aiškino, bet likau nelabai supratusi. Vis dėlto buvo tikrai skanu ir egiptietiškai paruošą maistą rekomenduoju!

Dar norėčiau tarti žodį apie mūsų gidą, kuris mane nustebino. Minėjau, kad su šeima dažniausiai organizuojamės keliones savarankiškai (tfū, tie visi Novaturai ir panašaus plauko kompanijos...), tad gidėmis dirbame arba aš, arba mama ir būna ne ką mažiau informatyvu ir smagu. Todėl gebėdama informaciją susirinkti ir pateikti pati, į profesionalius gidus visą gyvenimą žiūrėjau skeptiškai. Tačiau mūsų gidas buvo išties labai linksmas, išsilavinęs egiptologas, kuris ne tik papasakojo krūvą įdomių dalykų, bet mokėjo ir palaikyti paprasčiausią smagų, saloninį pokalbį prie pietų stalo. Labai žavėjausi ir jo anglų žiniomis, nes, nors arabiškas akcentas tikrai smarkiai jautėsi, bet tokio žodyno, laisvumo, sakinių konstrukcijos dėliojimo tikrai galėtų pavydėti kiekvienas, kuriam anglų kalba nėra gimtoji.


EN: After talking so much about our guide I would also like to mention that he was extremely useful when going shopping, because he could easily segregate original Egyptian merchandise from fake stuff that was brought from China. And I was very happy when he showed us a widely known shop of alabaster (Egypt is famous for it). There the locals told us a bit about the various kinds of alabaster, how things are made from it and etc. And then it was time to go to the shop and see all the goods that were there... Shopping is every woman's weakness, what's there more to say? Although everyone knows that in Arabic countries you have to bargain and I mean bargain HELL A LOT. I myself purchased a white alabaster statue (you can see it here in the post about the LaMav BB cream) of a cat (I love Egypt 'cause here they love cats) for which they asked me 55. A robbery in the middle of a bright day, wouldn't you say? But I managed to buy the statue for 15 and saved 40 - not bad, huh? And now I think that I could have managed to make the price even lower, maybe 10 but oh well... To sum up my experience I can say that in Arabic countries you have to buy carefully, reasonably and insolently.
___________________________________________________________________________________

LT: Tiek prapliurpus apie gidą dar noriu pridurti, kad jis yra itin naudingas einant apsipirkti, nes puikiai moka atskirti tiesiog kinietiškas prekes, pardavinėjamas Egipte, nuo autentiškų egiptietiškų dirbinių. Taigi, labai džiaugiausi jam parodžius plačiai žinomą alebastro (Egiptas juo garsėja) parduotuvę. Ten mums vietiniai taip pat šiek tiek papasakojo apie alebastro rūšis, jo apdirbimą ir pan. O tada atėjo metas apžvelgti ir visas prekes... Pirkimas - moteriška silpnybė, ką jau čia bepridursi. Vis dėlto kiekvienas žino, kad su arabas reikia derėtis. Turiu omeny, PASIUTUSIAI derėtis. Pati įsigyjau baltą alebastrinę katės (myliu Egiptą, nes jie myli kates) statulėlę (ją galite pamatyti šiame įraše apie LaMav BB kremą), už kurią iš manęs paprašė 55. Už tokį plėšikavimą iš piktumo vos nenusispjoviau ant žemės, bet vietoj to kainą nusimušiau iki 15. Sutaupyta 40 - neblogai, ar ne? O dabar dar galvoju, kad galėjau nusiderėti iki 10... Žodžiu, arabiškuose kraštuose pirkite atsargiai, protingai ir, buitiškai tariant, naglai.


EN: Our last stop was the temple of Karnak and to reach it we had to cross the Nile, so I was very lucky to sail this wonderful river. There is a beautiful saying that Egypt is the gift of the Nile and I couldn't agree more. Some places, like in Thebes Nile is very wide and in other places it doesn't look bigger than a small, insignificant rivulet. It's also very interesting to see that somewhere like in the photos Nile looks blue, but in some places it turns green (finally I found a thing to which I can compare my green eyes). And although everywhere you go in Egypt you only see miles and miles of desert, it's magnificent how a kilometer or few away from Nile's shore you can see a huge variety of green fauna.
___________________________________________________________________________________

LT: Paskutinė stotelė buvo Karnako šventykla, į kurią norint patekti reikėjo persikelti per Nilą, tad man teko laimė kurį laiką paplaukti šia didinga upe. Yra labai gražus pasakymas, kad Egiptas - tai Nilo dovana. Ir išties, be šios upės šalies tikrai nebūtų buvę, o ji tęsiasi per visą kraštą. Vienur kaip Tėbuose ji atrodo plati tarsi du Nemunai, kitur - tarsi mažas, nereikšmingas upeliūkštis. Tačiau vis vien Nilas vagoja visą Egiptą ir išties įdomu stebėti, kaip jis nuo tokio mėlyno, kokį matote nuotraukose, virsta į žalią (pagaliau radau su kuo palyginti savo žalias akis). Ir nors visas Egiptas tėra beveik vien dykumos, bet nuostabu matyti, kaip kilometro ar kelių spinduliu nuo Nilo veši pati įvairiausia augmenija.


EN: When we reached the temple of Karnark, I was truly blown away by it. And that's why I love antiquity so much - for its kind of primitive, massive, yet stunning architecture. The history tells us that long time ago people wanted to create an everlasting garden in the temple but as we know, no flowers bloom forever and who knows what could've happened to the garden. So, it was decided to carve the flowers onto columns. That's how the garden remain until our days...

So that was my day in Thebes and I know, that I will sure want to come back -  I still haven't rode a camel, I haven't spent a night in the desert while dancing around the fire with Bedouins and I haven't finished exploring the ancient Egypt's culture... Oh, there is still so much to do here!
___________________________________________________________________________________

LT: Atkakus prie Karnako šventyklos tikrai užėmė kvapą. Už tai aš ypatingai myliu senovę - už tarsi kiek primykščią, masyvią, bet didingą architektūrą. Pasakojama, kad šventykloje norėta įkurti amžinąjį sodą, tačiau jokios gėlės nežydi amžinai ir nežinia, kas sodui būtų galėję nutikti. Todėl nuspręsta gėles iškalti ant kolonų. Ir šitaip sodas išliko iki mūsų dienų... 

Tad tokia buvo diena Tėbuose. Ir žinau, kad į Egiptą dar tikrai norėsiu sugrįžti - nepajodinėta ant kupranugario, nepraleista naktis dykumoje šokant su beduinais aplink laužą, toli gražu dar nebaigta tyrinėti senovės kultūra... O, čia dar tikrai yra ką veikti!

1 comment

  1. Visi 3įrašai puikiai susiskaitė. Atrodo,kad tikrai praleidai puikiai laiką! :)x

    ReplyDelete