2013-2015 Beauty Vibes. Powered by Blogger.

PHOTO DIARY: EGYPT #2


EN: Finally, today I'm going to tell you something interesting about Egypt! As I previously mentioned, I travelled to one of the ancient Egypt's capitals Luxor, which back in the old times was called Thebes (ooh, Thebes, how much I've heard about them!). Travelling alone with a guide is a bit too expensive, so I cooperated with an extremely nice and traditional from head to toes British family (in front of them a 100 points from my final English exam seemed worth exactly nothing and I felt like a stuttering dummy). But they were very sweet and announced that hey're going to adopt me as their third child for the day.

We left at about 4 a.m. and reached Luxor at 10 a.m., but the car ride didin't seem long at all. Let me start with the incredible bright red sunrise upon the Red sea, which I was lucky to see! Also, my eyes couldn't get enough of the never ending desert's dunes and I'm not even talking about the true Egypt, which I was able to see while crossing by... It's not those fancy areas anymore which are meant for tourists. It's dirty, littered streets, it's houses without roofs, it's children, running around with clothes that were not washed for God knows how many days, it's old people riding mules and it's women of which you can only see their eyes. When you see these kind of things you finally start understanding what is truly valuable in life. No more it is important you have a MAC or an Essence lipstick in your drawer. You just silently thank for the water you're able to drink every day and for the roof beneath your head and for the opportunity to wear dresses without having to hide. Something just changes in you. Oh, and, oh, I know that what I've seen is only the tip of the iceberg of the world's poverty and unfairness...

Back to the trip - firstly we arrived to the Valley of the Kings where you could find 63 (and I suppose that there are many more yet not discovered) gravesites of the ancients kings. Sadly, very sadly, we were fodbbiden to take photos. I can't discribe to you what beauty have I seen, what ornaments, what bright and bold, even after thousands of years, the colors have been and how much work people must have put in all those gravesites. It was something truly magical.
___________________________________________________________________________________

LT: Šiandien pagaliau papasakosiu kažką įdomaus apie Egiptą! Kaip jau minėjau, važiavau į vieną iš senovės Egipto sostinių Luxorą, anksčiau buvusius Tėbus (ak, kiek apie juos girdėta!). Vienai keliauti su gidu yra gana brangu, tad kooperavausi su labai miela, tradicine nuo kojų iki galvos britų šeima (prieš juos anglų VBE šimtukas pasirodė vertas mažiau nei balandžio balta dovanėlė ant žemės - jaučiausi kaip vos kažką angliškai mekenanti ožkelė). Bet jie buvo labai mieli ir pareiškė įsivaikinsiantys mane parai.

Išvažiavome 4h ryto ir Luxore buvome apie 10h, bet kelionė neprailgo. Ko vertas vien raudonas saulėtekis važiuojant Raudonosios jūros pakrante! Dar akys gėrė nesibaigiančias dykumų kopas, o ką bešnekėti apie tikrąjį Egiptą, kurį teko išvysti važiuojant pakeliui... Tai jau ne blizgučiais apkarstyti turistams skirti rajonai. Tai purvinos, šiukšlėmis apverstos gatvės, tai namai be stogų, tai vaikai, bėgiojantys su nežinia kiek dienų neskalbtais drabužiais, tai senukai, besivedantys mulus už pavadėlių, tai moterys, kurių tematai tik akis. Kai pamatai tokius vaizdus, pagaliau suvoki, kad nėra skirtumo, tavo stalčiuje gulintis lūpdažis yra iš Essence ar iš MAC. Tik tyliai sau pradedi dėkoti už vandenį, kurį turi galimybę kiekvieną dieną gerti, už stogą virš galvos, už galimybę nesidangstant nešioti sukneles. Atsiveria akys, kas iš tikrųjų gyvenime svarbu. O, ir, o, aš žinau, kad temačiau kruopą, viršūnę pačią pasaulio baisumų ir neteisybės...

Grįžtant prie kelionės - pirmiausiai važiavome į faraonų slėnį, kur slypi 63 (tikėtina, kad yra dar neatrastų) senovės karalių kapavietės. Labai, labai gaila, bet nuotraukų daryti nebuvo galima. Žodžiais negalima apsakyti, kokio grožio kriptos tai buvo, kokie ornamentai, tūkstančius metų išsilaikiusios ryškios spalvos, kiek darbo, kokie sarkofagai. Kažkas pasakiško ir neįtikimo.

Yes indeed, this is me...

EN: By the way, in the shade in the valley there was 40 degrees. In the sun the temperature would rise even to 50 degrees. That's why when these days Lithuanians are complaining about the insane heatwaves (it's about 32 degrees in my country), I just laugh straight to their faces. Darlings, if you haven't been in Africa or at least in Turkey, you don't know what true heat is. And you can forget about makeup for sure. The only things left, I suppose, are a waterproof mascara, groomed brows and a vaseline for your lips. How to cool down a bit, you may ask? Pour water straight on yourselves, people, just do it. I myself half of the time there were walking with soaked hair and clothes, 'cause I would get dry after 15 minutes. It was also important to drink water, and after half of the day I think I drank about 3l of it.

Our next stop (of which pictures you are now seeing) was the temple of Queen Hatsepsut - the only true Queen's of Egypt.  Unfortunately, while her son was trying to regain the thrown, he also tried to destroy the temple and his attempt had consequences. Almost all the drawings on the ceallings were errased... Except one, which depicted the soul of Hatsepsut. No one knows why but the Egyptians believed that you can do whatever you want with human's body, but you cannot touch his soul, even if we're talking just about a painting. Generally, the temple left me a great and majestic impression.
___________________________________________________________________________________

LT: Beje, pavėsyje slėnyje vyravo 40 laipsnių karštis. Įžengus į saulę šoktelėjo temperatūra ir iki 50. Todėl, kai šiomis dienomis lietuviai skundžiasi "alinančiais karščiais" aš tik nusijuokiu jiems garsiai į akis. Žmonės mieli, nebuvę Afrikoje ar bent artimiausioje Turkijoje tikrai dar nepažįstate tikro karščio. Apie tokį dalyką kaip makiažas važiuojant išvis galima pamiršti - lieka nebent vandeniui atsparus tušas, vazelinas lūpoms ir kiek paryškinti antakiai. Kaip atsivėsinti, paklausite? Atsakysiu, kad tiesiai pilti vandenį ant savęs. Aš ten pusę laiko ir pravaikščiojau peršlapusiais rūbais ir plaukais, nes išdžiūdavau per 15 minučių. Nemažiau svarbu buvo ir gerti vandenį, manau, per pusę paros suvartojau apie 3l vandens.

Sekanti stotelė (kurios nuotraukas dabar ir matote) buvo Hačepsutės šventykla - vienintelės tikros Egipto moters faraonės. Deja, jos sūnui bandant atimti valdžią, šventykla buvo gerokai apgriauta. Ištrinti visi piešiniai ant sienų... Išskyrus vieną - raudonai nupieštą ir nuspalvintą Hačepsutės sielą. Kažkodėl egiptiečiai tikėjo, kad su žmogaus kūnu galima daryti ką nori, bet jo sielos liesti nevalia, netgi, jeigu kalbama tik apie piešinius. Apskritai šventykla paliko tikrai didelį ir didingą įspūdį.


EN: Well, and the last thing I want to show you today (I don't want to load you with a lot of reading) are the Colossi of Memnos. These are giant, 18 metres high sculptures and the only things left from the temple of Amenhotep III. I am a big history lover, so my heart cries when I think about how many things were destroyed because of people's stupidity. The only thing I can say is that if the colossi looks so amazing, I can't even imagine how the whole temple would have looked...

It is it for today, folks, and this is what the first half of my trip has been. Don't worry, you'll be able to see the next half in the near future. And for now, I hope this post was interesting!
___________________________________________________________________________________

LT: Na, ir paskutinis aplankytas objektas, apie kurį šiandien papasakosiu (nenoriu jūsų apkrauti per daug skaitymo) yra Memnoso kolosai. Tai 18m skulptūros - vienintelis Amenhotepo III šventyklos palikimas. Man, kaip didelei senovės, o ir apskritai istorijos mylėtojai, širdis verkia galvojant, kiek nuostabių dalykų dėl žmonių kvailumo buvo sunaikinta. Galiu pasakyti tik tiek, kad, jei jau kolosai atrodo taip pritrenkiamai, nedrįstu net įsivaizduoti, kokia turėjo būti pati šventykla...

Taigi, tokia buvo pirmoji mano kelionės pusė, o antrąją galėsite neužilgo išvysti dar viename įraše. Tikiuosi, buvo įdomu!

4 comments

 1. Buvo! Lauksiu sekančių dienų įrašų :))

  ReplyDelete
 2. Nuotraukos nerealios, tikrai dabar noretusi mesti visus reikalus ir atsidurti ten :))

  www.aurra.lt

  ReplyDelete
 3. vaau :) atrodo viską matydavau vadovėliuose istorijos :D sunku net surišt, kad juk čia viskas egzistuoja išties:) super!

  www.fashionmantra.lt

  ReplyDelete
 4. Dėkui visoms už pozityvius komentarus! :)

  ReplyDelete