2013-2015 Beauty Vibes. Powered by Blogger.

PHOTO DIARY: EGYPT #1


As long as I remember myself, my mother always tried to nurture the spirit of a true traveler in me and my sisters. By saying a true traveler I have in mind a person whose desire is to hear, see, walk and know everything by himself while visiting a country. That's why we very, very rarely go to all-inclusive trips. I think the last time was 9 years ago in Tunisia and we travel every year. But this year it happened so that we were hunting last minute's offers and taking into account my little sisters' interests we chose a week in Egypt by the pool. My parents didn't mind 'cause they have already seen almost everything in Egypt that is worth to see (they even met there) and for my sisters the most important thing always was and will be (at least for now) THE POOL, so the only one disappointed was me. But the truth is that I managed to escape for one day and I visited the ancient town of kings - Luxor. You'll hear more about it in two future posts, though.
___________________________________________________________________________________

Nuo pat mažų dienų mama man ir sesėms skiepijo(-a) keliautojų dvasią. Omeny turiu tikrų keliautojų, kurie trokšta viską pamatyti, išgirsti, apeiti ir sužinoti. Todėl į "viskas įskaičiuota" keliones leidžiamės itin, itin retai. Paskutinis kartas buvo Tunise prieš gerus 9 metus, o keliaujame kasmet. Tačiau šiemet taip jau gavosi, kad griebėm paskutinės minutės pasiūlymą ir labiau atsižvelgdami į mažąsias sesutes pasirinkome savaitę prie baseino Egipte. Tėvams dėl to kaip ir buvo dzin, nes jie Egipte jau beveik viską, ką verta pamatyti yra pamatę (ten ir susipažino), sesėms vienintelis svarbus visatą apimantis dalykas visada buvo ir dar kol kas bus BASEINAS, tad, liaudiškai tariant, abydna buvo tik man. Tiesa, vienai dienai pavyko ištrūkti ir aplankyti buvusį faraonų miestą Luxorą, bet apie tai papasakosiu kituose dviejuose įrašuose.And this post will be dedicated to the lazy days in the hotel and my review of it. After all, I did spend six days in it, so I think I should mention it. Basically our daily routine was the same all week - getting up -> breakfast -> pool + a book -> lunch -> a short rest due to the unbearable heat -> pool + a book / diving in the sea -> dinner -> chosen free time activities until bed time -> sleep.
___________________________________________________________________________________

O šis įrašas tegu būna dedikuotas tinginiavimui viešbutyje ir jo atsiliepimo palikimui - vis dėlto praleidus jame 6 dienas kažkaip lyg ir reikėtų paminėti. Realiai tvarkaraštis visas dienas buvo vienodas: kėlimasis -> pusryčiai -> baseinas + knyga -> pietūs -> pogulis dėl per didelio karščio -> baseinas + knyga / nardymas jūroje -> vakarienė -> kažkokia savarankiška veikla iki miego -> miegas.


It would get dark in Egypt very soon - at 7 p.m. it was already as dark as it would be in midnight. In the daytime the temperature was 36C degrees and in the evening it would drop to 27 degrees (after a while that almost felt like a chilly weather). Our hotel (if I can call it that) was called the Elphistone resort. In the main building you could find the reception and etc., and guests were staying at these little complex houses were you could find your room. Houses were signed with letters from A to I. The rooms weren't something extraordinary but they were quite nice. I was very happy that they had conditioners in them 'cause believe me, you'd die without them in Egypt. One thing I was missing, though, was warm water. On the other hand, when you would get back to the room from the hot outside, lukewarm water wasn't such a big deal.
___________________________________________________________________________________

Temsta Egipte labai anksti - 19h jau būdavo tamsu kaip vidurnaktį. Dienomis temperatūra laikydavosi apie 36C, vakarais nukrisdavo iki 27C (ilgainiui tai pasidarė, sakyčiau, visai vėsu). Mūsų viešbutis (jei taip galima pavadinti) vadinosi Elphistone Resort. Jį sudarė pagrindinis pastatas, jame esanti registratūra ir pan. ir atskiri kompleksai, pavadinti raidėmis nuo A iki I, o juose jau buvo kambariai. Kambariai nebuvo labai įmantrūs, bet iš esmės nieko netrūko. Svarbiausia, kad buvo kondicionierius, nes be jo ten visi lėtai ir skausmingai numirtų. Dar galbūt norėjosi šilto vandens, nes šis dažniausiai būdavo drungnas arba, geriausiu atveju, apyšiltis. Kitą vertus, tik grįžus įkaitus iš lauko praustis būdavo ne tik įmanoma, bet ir malonu.


The food also wasn't anything special. Meals that were prepared on the grill were nice, I also liked rice, baked eggs in the mornings and vegetables. But I was missing fruits and ice cream a lot... I was also a bit annoyed by the hours in which the meals were served. For example, breakfast was between 7:30 and 9:30, so you would have to get up at approximately 8:30. Lunch was just a couple of hours later, 12:30 - 14:30 but you'd have to wait for dinner until 19:30.
___________________________________________________________________________________

Maistas buvo vidutiniškas. Skanu kas kepama ant griliaus, dar ryžiai, miltiniai patiekalai, kiaušinienė rytais ir daržovės. Pasigedau paprasčiausių vaisių ir ledų... Dar nervino valgymo laikas. Tarkim pusryčiai būdavo 7:30 - 9:30, tad jau kokį 8:30 tekdavo keltis. Pietūs būdavo vos už kelių valandų, 12:30 - 14:30, o štai vakarienės tekdavo laukti iki 19:30. 


To be honest with you, I have to say that constant heatwaves were exhausting even if I wasn't doing anything. I was sleeping for 9 hours a day but I was feeling like after 4 hours that I was sleeping in school times. That's why lying in front of the pool and reading books were the perfect activities. And I'm not joking when I say that the pool's water was just a few degrees lower than the weather's. It was like lying in a bathtub, Anyway, the biggest plus point of this resort was the Red Sea, which was just a couple minutes away. And it was bloody amazing, because in it you could find a truly fantastic looking coral reef and you could see loads of beautiful fish around it. So, of course we were diving in the sea and I can say that an aqualung becomes a must when you travel to the Red sea!
___________________________________________________________________________________

Nuoširdžiai pasakysiu, kad karštis labai alindavo net jei nieko neveikdavau. Miegodavau po 9h, bet vis tiek jausdavausi lyg po 4h mokyklos laikais. Todėl gulėjimas prie baseino ir knygų skaitymas tapo idealia veikla. Baseino vanduo - kaip vonioje ir jo temperatūra oro temperatūrai nusileisdavo tik keliais laipsniais. Didžiausią pliusą viešbučiui skiriu už visai šalia buvusią Raudonąją jūrą. O ji buvo išties įspūdinga, nes kiek toliau joje stūksojo koralų rifas ir aplinkui plaukiojo begalybė spalvotų žuvų - buvo labai smagu nardyti. Akvalangas keliaujant prie Raudonosios jūros - būtinybė!


In the resort adults could find a bar and for younger people there was a really fun looking tent where you could listen to music and smoke a hookah (is this the right word in English, do ya get me??). Lastly, there were a few animators for children but as my mom noticed, they were quite, hm, lame, to be truthful. All in all, I would say it was an average hotel. Nothing very special and good but we weren't really lacking anything.
___________________________________________________________________________________

Dar suaugusiesiems buvo baras, jaunimui - tolėliau stovinti palapinė su grojančia muzika, kur buvo galima užsisakyti rūkyti kaljaną, o vaikams kas vakarą rengiami šou, nors animatoriai, kaip mama taikliai pastebėjo, buvo kiek pavėpę. Žodžiu, visą viešbutį vertinčiau kaip vidutinišką - nieko labai įmantraus ir gero, bet drauge nieko blogo, nes kaip ir nieko netrūko ir visi poreikiai buvo patenkinti.


Yet I will never understand people who come to a country and spend the week just sitting in the hotel (well, families with children is another case). What's the difference then, you're in Turkey, Egypt, Bahamas or Tenerife - around you you see only the pool and the sky... That's why, as I already mentioned, I organized a trip for myself to Luxor (hah, it's good to be an adult), so that I would have a peek to the true Egypt. And the trip, even if it lasted just one day, was really full of impressions. But you'll get a chance to read about it in the next two posts which will hopefully be more interesting than this one was... :)
___________________________________________________________________________________

Vis dėlto niekada nesuprasiu žmonių, atvažiuojančių ir kiaurą savaitę sėdinčių viešbutyje (na, šeimos su vaikais kita kalba). Juk koks skirtumas tada - tu Turkijoj, Egipte, Bahamuose ar Tenerifėje -  aplinkui tematai dangų ir baseiną... Būtent todėl, kaip jau minėjau, viena susiorganizavau kelionę į Luxorą (ha, gera būti pilnametei!), kad bent krašteliu pamatyčiau tikrąjį Egiptą. O kelionė, nors tetruko vieną dieną, buvo išties labai turininga, bet apie ją galėsite skaityti kituose dviejuose įrašuose, kurie, manau, bus kur kas įdomesni už šį... :)

No comments