2013-2015 Beauty Vibes. Teikia „Blogger“.

NEW TOY


EN: Sometimes you meet a person and you instantly don't like him. You haven't even spoken to that person but somehow deep in your bones you know that you won't get along. It's almost like an instinct. I hope I'm not the only one here, huh? Anyway, I get the same feeling with things. Starting with the first time I ever saw a Samsung phone I didn't like it. I can't explain it, it's just a feeling. And in general I wasn't very fond of the whole Android system.

Quite the reverse, when four years ago I got my iPad (it still works wonderfully without any defects) I got to know the joys of Apple and iOS system. Somehow whenever I think about Apple products a line from Pokemon appears in my mind - "Gotta catch them all!". The effect is similar to MAC cosmetics - when you purchase one thing you instantly want another one. Other technologies don't seem as good anymore. Of course, this happens just if you're an Apple fan.
___________________________________________________________________________________

LT: Kartais būna, kad pamatai žmogų ir tau jis iškart nepatinka. Tu dar nepratarei jam nė žodžio, bet kažkodėl jauti, kad jūs tikrai nesutarsit ir apskritai nenori su juo turėti nieko bendro. Manau, šis jausmas kyla ne tik man? O taip pat man būna ir su daiktais. Nuo pat pirmo karto, kai išvydau Samsung telefonus man jie kažkuo nepatiko. Negaliu paaiškint, nemėgau ir tiek. Ir apskritai Android sistemai niekada per daug nesižavėjau.

Užtat, kai prieš ketverius metus teko laimė gauti iPad'ą (kuris iki šiol sėkmingai veikia be jokių defektų) pažinau iOS sistemos ir Apple džiaugsmus. Kažkodėl kai kalba pasisuka apie obuoliukus, galvoje suskamba pokemonų šūkis "Gotta catch them all!". Efektas panašus kaip MAC kosmetikos - įsigijęs vieną daiktą nori dar. Kita technika kažkaip nebeatrodo gera. Žinoma, taip yra tik tokiu atveju, jei esi obuolių mėgėjas.


I'm not picking a side on the whole "Apple vs. Android" war. I have friends who happily use androids and I'm not bothered by that at all. I never try to prove that Apple is better or anything.

Of course, everybody chooses as they wish thinking about their needs and about what they can or can't. I myself stayed faithful to my principles (sometimes I have really strong ones) - I never had an Android and I said I would rather die with my old BlackBerry than get a new Samsung. And finally after quite a few years my little wish came true. :) And because I'm playing with my new toy for a few days now, I can say that I wouldn't change it for anything and it was worth every cent!
___________________________________________________________________________________

Tikrai aršiai nepalaikau kažkurios vienos pusės absurdiškame "Apple vs. Android" kare. Turiu draugų, kurie sėkmingai naudojasi androidais ir man tai nė kiek netrukdo, nešoku įrodinėti, kad obuoliai kažkuo geresni.

Žinoma, kiekvienas renkasi pagal savo galimybes, norus ir poreikį. Pati likau ištikima savo principams (kai noriu galiu būti labai principinga...) - nė karto neturėjau Androido ir skelbiausi verčiau supūsianti su savo senu BlackBerry negu įsigysiu Samsungą. Ir pagaliau po tikrai nemažai metų mažytė obuolinė svajonė išsipildė. :) Kadangi maigau naują žaislą jau kelias dienas, galiu pasakyti, kad jo nebekeisčiau į nieką - buvo vertas kiekvieno cento!

Komentarų nėra