GRADUATION & PROM

2015 m. liepos 11 d., šeštadienisEN: It ended! After 12 years it ended and now for sure! Although, on the other hand everything just begins... :) Yet again like after the last bell I got that feeling of weirdness that this is the last time when our whole all class is together in school... When I think about the most important school's purpose, which is to teach people, I can say that I'm quite happy with myself. I believe that there was only one time in 8th grade when I got an average 7 mark in my semester in chemistry (although when the two semesters were put together my yearly mark was 8). But besides that I never had an average lover than 8 and I even finished school without any 8, just 9 and 10! I know that you can't really understand my high-school diploma (certificate?) in Lithuanian, so from my exams I got 47 from IT, 87 from Lithuanian, 97 from history and 100 from English. I'd said that this is quite good, huh? Except Lithuanian - I expected more from it but oh well, it is how it is. I'm also not talking about IT, that was a mistake I made when choosing my exams, hah.

I'm also greatful to school for other things. It might look strange but school uniform contributed to my style's and imagination's development and let me to understand the basic principles of official office clothing. I had a chance to meet the most beautiful and charizmatic teachers and my class' guide (idk what that's called in English) was pure gold. In my mind I'm saying thank you to all those people, friends and classmates who made everything more bearable. I'm not sure with who I'll be talking in a few years time 'cause there will be people in differenct Lithuania's citys, in the United Kingdom, even in Australia but atleast I'll always have memories.

Of course, everything was finished by throwing a prom. It wasn't that usual american prom about which everyone would think but it was nonetheless awesome! Well, the truth is that today is a bit hard (lol...) but the most important thing that yesterday was truly spectacular. So many beautiful gals and guys, dances that were going on all night (even with our parents), champagne and a refreshing drizzle of rain outside...

So, that was my experience, that was my high-school life. Exams are passed, entrance exam as well, school is finished and now in less than 2 weeks I'll know if I got into the university and occupation of my dreams from like 9th grade. I'll be waiting!
_________________________________________________________________________________

LT: Baigėsi! Po 12 metų baigėsi, dabar jau tikrai! O kartu ir tik prasideda... :) Vėl kaip ir per paskutinį skambutį apėmė toks keistas jausmas, kad va, mes mokykloje visa klasė paskutinį kartą kartu. Pagalvojusi apie mokyklos svarbiausiąją paskirtį, - mokyti - savimi esu gana patenkinta. Berods per 12 metų tik 8 klasėje esu pusmety turėjusi vidurkį 7 iš chemijos (nors metinis vis tik buvo 8), o daugiau nesu nusiritusi žemiau 8. Abitūrą baigiau netgi be 8! Ir egzaminus, jei įsižiūrėsite į mano atestatą, išlaikiau visai neblogai. Išskyrus lietuvių, nes tikėjausi daugiau, bet, matyt, man nebuvo lemta loterijoje išlošti... Beje, apie informatiką nešneku, čia buvo egzaminų pasirinkimo klaidos kovo mėnesį, hah.

Taip pat mokyklos uniforma, nors ir keista, lavino mano stilių ir vaizduotę rengiantis bei leido suprasti oficialios darbo aprangos principus. Neigiama patirtis mokykloje leido subręsti kaip asmenybei, teigiama patirtis skatino nesustoti. Sutikau išties nuostabių ir charizmatiškų mokytojų, o auklėtoją turėjau auksinę. Mintyse dėkoju ir žmonėms, draugams, klasiokams, kurie leido viską ištverti kiek lengviau. Nežinau, su kiek iš jų bendrausiu po kelerių metų, nes nežinia kur jie bus netgi - Kaune, Vilniuje, Anglijoje, o gal Australijoje, - tačiau bent jau liks prisiminimai.

Žinoma, viską vainikavo išleistuvės. Aišku, tai nebuvo grynai amerikietiškas prom, bet išleistuvės tikrai užskaitytos! Tiesa, šiandien, švelniai tariant, truputį sunku (nuotrauka, iškalbingesnė už tūkstantį žodžių), tačiau vakar tikrai buvo nerealu. Tiek gražių panelių ir vaikinų, tiek šokių (net ir su tėvais), gaivinanti dulksna lauke, šampanas...

Tai tokie mano įspūdžiai, toks mokyklinis gyvenimas. Egzaminai išlaikyti, stojamasis irgi, mokykla baigta, dabar teliko už kiek mažiau nei dviejų savaičių sužinoti, ar įstojau ten, kur svajojau nuo 9 klasės. Lauksiu! 

Rašyti komentarą

© vinilina. Design by FCD.