2013-2015 Beauty Vibes. Teikia „Blogger“.

Crisp And Clean


EN: I feel as if I write here a lot about makeup, skincare but not that much about style, clothes and fashion. And that surprises me, because it takes a huge part in my life as well as beauty products. I think you can tell almost everything from the way a person is dressed and I'm not afraid to say that I'm quite judgmental about it. I'm not talking about a personal style which sometimes can be weird and rad and that's okay, because everyone has the right to express themselves. What I'm talking about are people, who don't know how to dress properly and dress like oh I just woke up, let me thrown on anything I found today. Yeah, I agree that we all have those days, but not without a reason they're called "those days" and not "everyday". As I mentioned, I can be harsh when it comes to clothes. I have a really strict and fashionable grandmother (you should seriously see her sky-high heels) and mother. They never let me turn "whatever" mood on and they passed me the idea, that dressing properly is important. I agree on hundred percent with them.

There will not be a day when a pair of heels or a bright lipstick won't boost my confidence and mood. Whenever I feel sad or nervous I just put a little bit more effort in my makeup and clothes and when I look into the mirror, I think "Girl, you're gonna rock this. You look great and you're awesome.", so yeah. And now I'm going to make a really strong statement that many people could judge me on - if you're not dressed good, my interest in you drops like 80%. By good I don't mean designers labels or something, God no, I know my friends who shop in thrift stores and look f-amazing. But if you wear yellow tights with white peep-toe shoes and a strangely patterned dress with flowers from a local market... I'm not very interested in what you have to say to me.
_____________________________________________________________________________________________

LT: Jaučiu, lyg savo tinklaraštyje labai daug kalbėčiau apie grožį, kosmetiką, bet ne tiek daug apie stilių, drabužius ir madą. O dėl to esu nustebusi, nes visa tai užima gana didelę mano gyvenimo dalį, taip pat kaip ir grožio priemonės. Manau, kad iš to, kaip žmogus rengiasi, apie jį galima papasakoti praktiškai viską ir nebijau pasakyti, kad šiuo atžvilgiu esu linkusi greitai teisti. Nekalbu apie asmeninį stilių, kuris dažnai gali būti keistas ir išprotėjęs ir tai gerai, nes visi turi teisę išreikšti save kaip tik nori. Kalbu apie žmones, kurie nežino, ką reiškia normaliai rengtis ir yra "o, aš tiesiog atsikėliau ir užsimesiu kas pirma pasitaikė" tipo. Sutinku, kad visiems pasitaiko tokių dienų. Bet ne veltui jos vadinamos "tokiomis dienomis", o ne "kasdiena". Kaip jau sakiau, galiu būti netgi gana žiauri, kai kalba pasisuka apie drabužius. Turiu griežtą ir dėl mados išprotėjusią močiutę (turėtumėte pamatyti jos sky-high aukštakulnius, rimtai) ir panašią mamą. Jos man niekada neleido įjungti nuotaikos "koks skirtumas" ir perdavė idėją, kad gražiai rengtis yra svarbu. Sutinku su jomis šimtu procentų.

Nebus dienos, kad aukštakulnių pora ar ryškesnis lūpdažis nepakeltų nuotaikos ir pasitikėjimo. Bet kada, kai būnu nuliūdusi ar susinervinusi, tiesiog įdedu šiek tiek daugiau pastangų į savo išvaizdą ir, kai užmetu akį į veidrodį, pagalvoju: "Blemba, tu tai padarysi, tu tai gali. Atrodai fantastiškai ir esi šauni." Taigi. Ir dabar pasakysiu kai ką stipraus, dėl ko dauguma žmonių mane nuteistų - jei žmogus nėra gerai apsirengęs, mano susidomėjimas nukrenta maždaug 80%. Sakydama "gerai" neturiu omeny dizainerių etikečių ar kažko, Dieve ne, turiu draugų, kurie tik ir tenardo po secondhand'us ir atrodo nerealiai. Bet jei dėvi geltonas pėdkelnes su baltais peep-toe bateliais ir kažkokia keistais raštais numarginta suknele iš vietinio turgaus... Man tikrai nelabai įdomu ką toks žmogus nori man pasakyti.


EN: As I said, this is a strong statement and many of you can call me, well, I don't know, maybe an "empty" person, who doesn't care about anything besides makeup and fashion. But I do. My grades were always between 8 and 10, I can discuss about a lot of themes including politics, culture, traveling, art, science and etc. I have goals in the future and I will attempt to get into our countries best university. So yeah, I'm a pretty serious person. Some of you may also say, that I can't judge a person's way of dressing because it doesn't reflect his personality but the truth is, that to me it does. When I see a person I can instantly say if we'll get along and have similar interests or not and I'm very rarely wrong. Because being stylish is not just about how you dress, it's also what you eat, how you speak, how you act, what you like, how you walk and just generally how you live. And the way you live always reflects on the way you dress. So from looking to your clothes I can say if our lifestyle and interests are similar.

That's just the way I was raised, that style takes a significant part in my life. It shows the world who I am and who I'd like to be. And it seems that some people don't have what to say. I believe that it's also a form of art and creativity and lets you express your imagination. I'm not saying, that I always dress perfect, but I'm trying to find my style and don't stop experimenting. And I know that I sound really harsh and strict on this whole clothing thing, but I do take it seriously and it's important to me. I don't know what was the exact purpose of this post (I'm sure that by now you have noticed that I like to ramble quite a lot), but I I felt that I had something to say on this topic. And there can be loads of discussions, but oh well, let it be, as The Beatles would say.
_____________________________________________________________________________________________

LT: Kaip ir sakiau, tai gana stiprus pareiškimas ir dauguma gali mane pavadinti, na, nežinau, galbūt tuštute, kuriai niekas daugiau nerūpi be kosmetikos ir madų. Bet man rūpi. Mano pažymiai visada buvo tarp 8-10, galiu diskutuoti įvairiomis temomis, įskaitant politiką, kultūrą, keliones, meną, mokslą ir pan. Turiu tikslų ateityje ir bandysiu patekti į pagal reitingus geriausią mūsų šalies universitetą. Taigi, esu gana rimta asmenybė. Galbūt kai kas taip pat pasakytų, kad negaliu spręsti apie žmogaus išvaizdą, nes tai neatspindi jo asmenybės, bet tiesa tokia, kad man atspindi. Kai pamatau žmogų galiu per akimirksnį pasakyti ar mes sutarsime, ar ne ir aš labai retai klystu. Nes buvimas stilingu tai nėra tik apranga, į tai taip pat įeina ką tu valgai, kaip tu kalbi, kaip elgiesi, ką mėgsti, kaip vaikštai ir apskritai kaip tu gyveni. O gyvenimo būdas dažnai atsispindi aprangoje. Todėl žiūrint į žmogaus rūbus aš galiu pasakyti ar mūsų interesai ir gyvenimas yra panašūs, ar jie sutaps.

Taip tiesiog yra, taip aš buvau auklėta ir stilius užima svarbią vietą mano gyvenime. Jis parodo pasauliui kas mes esame ir kuo norėtume būti. Nors kartais atrodo, kad kai kurie žmonės nelabai turi ką parodyti. Taip pat manau, kad apranga yra meno forma, kuri leidžia pasileisti kūrybiškumui ir vaizduotei. Nesakau, kad pati visada rengiuosi idealiai, bet stengiuosi atrasti save ir nenustoju eksperimentuoti. Žinau, kad skambu griežtai ir žiaurokai dėl viso šito aprangos dalyko, bet aš jį priimu rimtai ir jis man svarbus. Nelabai žinau, koks yra šio įrašo tikslas (turbūt jau spėjote pastebėti, kad neduok man pavalgyt, duok pašnekėti), bet jaučiau, lyg turiu ką pasakyti šia tema. Ir ji gali sukelti daug diskusijų, bet, kaip Bitlai sakė, let it be.

1 komentaras

  1. Aš manau, jog stilius visų gyvenime turėtų užimti gana svarbią vietą, nes jis yra dalis to, ką galima įvardinti kaip asmenybės pristatymu pasauliui. Ir nors sutinku su daugeliu išsakytų minčių (P.S. Džiugu, jog esi visapusiškai išsilavinusi asmenybė), mane šiek tiek sutrikdė mintis apie geltonas pėdkelnes, baltus peeptoes ir suknelę. Esmė tame, jog kartais, galbūt netgi retais atvejais, tokiai drabužių ansambliai kai kuriems žmonėms tinka ir jie sugeba tokią "savęs prezentaciją" labai puikiai pristatyti kitiems. Mano mintis yra tokia, jog kartais net labiausiai trikdantis drabužis gali tapti susižavėjimą keliančiu, jei jis yra nešiojamas atitinkamo asmens. In the end, drabužiai yra ne tik reprezentuojantys, bet jie iš savęs skleidžia tam tikrą idėją, kurią kartais tenka mums įgyvendinti. Todėl svarbiausia, ką iš drabužio mes padarome ir kaip jį pateikiame, nes jis taip pat perteikia ir mus pačius. Todėl tos pačios geltonos pėdkelnės su peeptoes ant asmens, kuris can pull it off, gali atrodyti tiesiog įstabiai ir žaviai, ir kūrybingai, ir jį atitikti.
    Ir kaip pati sakei, svarbiausia atrasti save.

    P.P.S. Vaizdelis su peeptoes mane šiek tiek sutrikdė, nes prieš akis stovi kažkur seniai seniai matytas stiliaus pavyzdys (nepamenu, kur jį mačiau, kokia proga tas žmogus buvo taip apsirengęs, tiesiog fashionista gatvėje) - toji fashionista būtent su baltais bateliais ir geltonom pėdkelnėm atrodė tiesiog wow (dėl suknelės nesu įsitikinus :D).

    AtsakytiPanaikinti